Rogius is een zakelijke dienstverlener die gebaseerd op de Harvard-mediation opvattingen en techniek:

  1. begeleiding biedt bij inhoud bepalen van en vorm geven aan, nieuwe of bestaande samenwerking tussen ondernemers of zelfstandige beroepsbeoefenaars;
  2. voorkomen en oplossen van conflicten tussen ondernemers of zelfstandige beroepsbeoefenaren;
  3. interne conflictmanagement systemen binnen een onderneming of samenwerkende professionals in beeld brengt, adviseert over verbeteringen en die ook implementeert.

Rogius richt zich als zakelijke dienstverlener vooral op de ondernemer, de samenwerking zoekende ondernemers of samenwerkende zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, accountants, medische specilisten, kinesisten, tandartsen etc.

Opdrachten kunnen aangenomen worden in Belgie en in Nederland.

Rogius is overtuigd van de inclusieve strategie van mediation, dat wil zeggen dat de belangen van elke partij over en weer dienen te worden gehoord, met de bedoeling om partijen zelf, onder de begeleiding van de mediator die dat faciliteert, in staat te stellen om tot een  duurzame oplossing voor de lange termijn te komen, die door alle partijen wordt gedragen.

Bemiddeling

Ontdek de vijf redenen waarom u voor bemiddeling zou moeten kiezen.

Werkwijze

Voor een goed resultaat is het belangrijk om een doelgerichte en zakelijke houding te combineren met een gevoel voor samenwerking en sfeer.

Waarom Rogius?

Ontdek de vijf redenen waarom u voor Rogius zou moeten kiezen.