Advocatuur

Onze missie

Rogius en haar netwerk heeft 3 belangrijke (grensoverschrijdende) aandachtsgebieden waarin van oudsher de stichter zich op begeeft, te weten ondernemingsrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Overigens kan het zijn dat een kwestie ogenschijnlijk niet direct tot een van de aandachtsgebieden behoort, maar dan nog is denkbaar dat Rogius de directie voert en zicht door één of meerdere deskundige(n) laat bijstaan, uiteraard altijd in overleg met de client. Als een kwestie volledig buiten de aandachtsgebieden van Rogius ligt, is het netwerk van Rogius dusdanig dat zowel in binnenland als buitenland direct een andere collega-dienstverlener kan worden benaderd, zonder tijdsverlies of dubbele kosten.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een heel ruim begrip. Ervan uitgaande dat het gaat om het recht dat relevant is bij ondernemen omvat het zaken als (product)aansprakelijkheid, mededinging, (beëindigen van) contracten, (ver)huur, vennootschapsrecht, corporate litigation, medezeggenschap, due diligence-onderzoeken, overnames en internationale verhoudingen. Roger Ritzen adviseert en procedeert over al deze zaken.

 • Overnames en verkoop van (delen van) ondernemingen
 • Herstructurering en reorganisatie
 • Overeenkomsten opstellen alsook beëindigen
 • Financiering en Insolventierecht
 • Algemene voorwaarden opstellen en aanpassen
 • Vennootschapsrecht of corperate litigation

Arbeidsrecht

Als ondernemer, werknemer, ZZP’er, agent of als zelfstandige/vrij beroeper heeft u dagelijks te maken met uiteenlopende kwesties op het gebied van arbeidsrecht. Nieuwe arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, problemen met bestaande arbeidsovereenkomsten of opdracht-overeenkomst. Ontslagprocedures, afvloeiing en beëindigingsvergoeding. De ondernemingsraad, regels rondom medezeggenschap en CAO. Reorganisatie, fusie en overname. Maar ook ziekte en disfunctioneren.

 • Arbeidsovereenkomsten, CAO’s en arbeidsvoorwaarden regelingen
 • Ontslag en beeindigingsvergoeding
 • Medezeggenschap
 • Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan
 • Ambtenarenrecht
 • Sociale verzekeringen

Aansprakelijkheidsrecht

Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen.
Roger Ritzen adviseert en procedeert hierbij om de schadeclaims te beperken of juist in te stellen.

 • Aansprakelijkheidsrecht of bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Verkeers- en productaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid
 • Schadevergoedingsrecht of begroting van de schade (o.a bij letsel en overlijden)
 • Bedrijfsschade en schade van zelfstandigen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen in verband met bemiddeling of advocatuur.