De Netherlands Commercial Court (NCC) is op 1 januari 2019 van start gegaan. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben in 2018 een wetsvoorstel goedgekeurd die dit mogelijk heeft gemaakt. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo...