De Netherlands Commercial Court (NCC) is op 1 januari 2019 van start gegaan. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben in 2018 een wetsvoorstel goedgekeurd die dit mogelijk heeft gemaakt. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo...

The European Union actively promotes methods of alternative dispute resolution (“ADR”), such as mediation. The Mediation Directive applies in all EU countries. The Directive concerns mediation in civil and commercial matters. Encouraging the use of mediation facilitates the resolution of disputes and helps to avoid the...